Μεταπτυχιακές και προπτυχιακές εργασίες και πρακτικές ασκήσεις - προτεινόμενα θέματα του τομέα Ευφυών Συστημάτων

Συνολικός αριθμός θεμάτων: 67

  1. Τα περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης παρέχουν "διάφανες" υπηρεσίες προς τους χρήστες τους σε ένα ανθωποκεντρικό περιβάλλον διάδρασης. Συνήθως τα περιβάλλοντα αυτά απαρτίζονται από συσκευές (αισθητήρες...
  2. Τα συστήματα αναγνώρισης συμβολικών γεγονότων/συμπεριφορών από δεδομένα έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κατανεμημένων Συστημάτων και...
  3. Η ανάπτυξη πρακτόρων λογισμικού για την παρουσίαση αντικειμένων προς πώληση, και για την περιγραφή/παρουσίαση του περιεχομένου ιστοσελίδων αποσκοπεί στην αύξηση του ενδιαφέροντος και της εμπειρίας...
  4. Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει έναν αλγόριθμο επαγωγικής εξαγωγής γραμματικών ανεξάρτητων από συμφραζόμενα. Κατά την εφαρμογή του αλγορίθμου αυτού σε διάφορα προβλήματα, προκύπτουν σημαντικές δυσκολίες...
  5. Τα συστήματα αναγνώρισης συμβολικών γεγονότων/συμπεριφορών από δεδομένα έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κατανεμημένων Συστημάτων και...
  6. Ο στόχος της εργασίας είναι η αναγνώριση της στρατηγικής ενος παίχτη στο σκάκι με βάση τις κινήσεις που έχουν λάβει χώρα σε μία παρτίδα. Στο πλαίσιο της εργασίας θα αναπτυχθεί βάση γνώσης με ορισμούς...
  7. Τα συστήματα αναγνώρισης σύνθετων γεγονότων από δεδομένα έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κατανεμημένων Συστημάτων και της...
  8. Το εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ανέπτυξε έναν κώδικα, για τον υπολογισμό των επιπτώσεων από μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα (διαρροή τοξικών και...
  9. Με την παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν με υπολογιστικές μεθόδους γλωσσικοί δείκτες στον προφορικό και στο γραπτό λόγο των ασθενών σε πρώιμο στάδια της νόσου Alzheimer. Σκοπός της...
  10. Τα ανοικτά δεδομένα στο Linked Open Data cloud και τον Σημασιολογικό Ιστό έχουν πλέον φτάσει τους όγκους και τους αριθμούς χρηστών επιβάλλουν την εφαρμογή τεχνικών βελτιστοποίησης. Πως μπορούν, όμως...

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"