Μεταπτυχιακές και προπτυχιακές εργασίες και πρακτικές ασκήσεις - προτεινόμενα θέματα του τομέα Ευφυών Συστημάτων

Συνολικός αριθμός θεμάτων: 65

  1. Τα συστήματα αναγνώρισης συμβολικών γεγονότων/συμπεριφορών από δεδομένα έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κατανεμημένων Συστημάτων και...
  2. Η ανάπτυξη πρακτόρων λογισμικού για την παρουσίαση αντικειμένων προς πώληση, και για την περιγραφή/παρουσίαση του περιεχομένου ιστοσελίδων αποσκοπεί στην αύξηση του ενδιαφέροντος και της εμπειρίας...
  3. Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει έναν αλγόριθμο επαγωγικής εξαγωγής γραμματικών ανεξάρτητων από συμφραζόμενα. Κατά την εφαρμογή του αλγορίθμου αυτού σε διάφορα προβλήματα, προκύπτουν σημαντικές δυσκολίες...
  4. Τα συστήματα αναγνώρισης συμβολικών γεγονότων/συμπεριφορών από δεδομένα έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κατανεμημένων Συστημάτων και...
  5. Ο στόχος της εργασίας είναι η αναγνώριση της στρατηγικής ενος παίχτη στο σκάκι με βάση τις κινήσεις που έχουν λάβει χώρα σε μία παρτίδα. Στο πλαίσιο της εργασίας θα αναπτυχθεί βάση γνώσης με ορισμούς...
  6. Τα συστήματα αναγνώρισης σύνθετων γεγονότων από δεδομένα έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κατανεμημένων Συστημάτων και της...
  7. Το εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ανέπτυξε έναν κώδικα, για τον υπολογισμό των επιπτώσεων από μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα (διαρροή τοξικών και...
  8. Με την παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν με υπολογιστικές μεθόδους γλωσσικοί δείκτες στον προφορικό και στο γραπτό λόγο των ασθενών σε πρώιμο στάδια της νόσου Alzheimer. Σκοπός της...
  9. Τα ανοικτά δεδομένα στο Linked Open Data cloud και τον Σημασιολογικό Ιστό έχουν πλέον φτάσει τους όγκους και τους αριθμούς χρηστών επιβάλλουν την εφαρμογή τεχνικών βελτιστοποίησης. Πως μπορούν, όμως...
  10. Στόχος της εργασίας είναι η βελτίωση της χωρικής διακριτικής ικανότητας (spatial resolution) δορυφορικών εικόνων για τον εντοπισμό αλλαγών κάλυψης/χρήσεων γης. Για το σκοπό αυτό θα υλοποιηθεί...

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy