Μεταπτυχιακές και προπτυχιακές εργασίες και πρακτικές ασκήσεις - προτεινόμενα θέματα του τομέα Ευφυών Συστημάτων

Συνολικός αριθμός θεμάτων: 64

  1. Η πλοήγηση ενός χρήστη σε έναν ιστιακό τόπο ή γενικότερα στον Ιστό καταγράφεται ως ακολουθία επερωτήσεων από τους εξυπηρετητές που παρέχουν το περιεχόμενο. Αυτή η ακολουθία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη...
  2. Τα προσαρμοζόμενα διαλογικά συστήματα είναι η εξέλιξη των "στατικών" διαλογικών συστημάτων. Μπορούν να προσαρμόζονται στο χρήστη και στο γενικότερο περιβάλλον τους με διάφορους τρόπους, όπως για...
  3. Αν και ολοένα πιο χρήσιμη και ορατή στην καθημερινή μας ζωή, η “τεχνητή νοημοσύνη” έχει σε μεγάλο βαθμό εγκαταλείψει την αρχική υπόσχεση της έξυπνης μηχανής που μπορεί αυτόνομα να αντιμετωπίσει...
  4. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός συστήματος συστάσεων κινηματογραφικών ταινιών, με έμφαση στην χρήση πληροφορίας που προέρχεται από το ηχητικό περιεχόμενο και το περιεχόμενο των...
  5. Οι εικόνες και οι εικονοσειρές εσωτερικών και εξωτερικών σκηνών περιέχουν συνήθως κειμενική πληροφορία την οποία είναι χρήσιμο να αναγνωρίσουμε και να επεξεργαστούμε αυτόματα. Στα πλαίσια της...
  6. Η έγκαιρη και ακριβής αναγνώριση των χωροχρονικών μεταβολών της κάλυψης/χρήσεων Γης είναι ζητούμενο σε πολλές περιβαλλοντικές εφαρμογές. Στην κατεύθυνση αυτή, ο τεράστιος όγκος δορυφορικών...
  7. Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει έναν αλγόριθμο επαγωγικής εξαγωγής γραμματικών ανεξάρτητων από συμφραζόμενα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η αξιολόγηση του αλγορίθμου αυτού στην εργασία της εξαγωγής...
  8. Η επαναστόχευση θεραπειών είναι μία ευρέως χρησιμοποιούμενη και ιδιαίτερα αποτελεσματική διαδικασία ανακάλυψης νέων στόχων για υπάρχουσες θεραπείες. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα φαρμάκων τα οποία...
  9. Στο Εργαστήριο έχει αναπτυχθεί μία εξατομικευμένη πύλη ενημέρωσης από τον Παγκόσμιο Ιστό η οποία συλλέγει ειδήσεις από διάφορες πηγές και τις παρέχει εξατομικευμένα στους χρήστες της. Για το σκοπό...
  10. Η ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας συχνά απαιτεί την χρήση συνδυασμού απομακρυσμένων και τοπικών πλατφορμών, υπηρεσιών και υποδομών νέφους (cloud computing). Κάποια από αυτά...

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy