Μεταπτυχιακές και προπτυχιακές εργασίες και πρακτικές ασκήσεις - προτεινόμενα θέματα του τομέα Ευφυών Συστημάτων

Συνολικός αριθμός θεμάτων: 64

  1. Tα συστήματα αναγνώρισης συμβολικών γεγονότων/συμπεριφορών από δεδομένα έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κατανεμημένων Συστημάτων και...
  2. Τα συστήματα αναγνώρισης σύνθετων γεγονότων από δεδομένα έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κατανεμημένων Συστημάτων και της...
  3. Η αναγνώριση σύνθετων γεγονότων (παράδειγμα: αυτόματη ανάλυση αγώνα μπάσκετ) απαιτεί συνδυασμό πληροφορίας που βασίζεται στην σχετική χρονική θέση των χρονικων διαστημάτων (π.χ. κατά την διάρκεια,...
  4. Τα κοινωνικά δίκτυα εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, νέοι χρήστες μπρορούν να προστεθούν, νέοι δεσμοί μπορούν να δημιουργηθούν, αλλά επίσης μπορεί να παρατηρηθεί και συρίκνωση του δικτύου ως...
  5. Η βαθιά μάθηση (deep learning) είναι μια μεθοδολογία μηχανικής μάθησης (machine learning) που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βαθιών νευρωνικών δικτύων. Τα νευρωνικά δίκτυα έχουν αποδειχθεί τόσο...
  6. Η εξαγωγή πληροφορίας (information extraction) φαίνεται να κερδίζει έδαφος ως εργαλείο υποστήριξης άλλων διαδικασιών ανάλυσης κειμένων (π.χ. εξαγωγή περιλήψεων, κατηγοριοποίηση κειμένων). Σκοπός της...
  7. Η μετατροπή ενός κειμένου σε έναν γράφο ν-γραμμάτων έχει αποδειχθεί αποδοτική, καθώς ομαδοποιεί επαναλαμβανόμενες μεταβάσεις από το ένα ν-γραμμα του κειμένου σε ένα άλλο. Η αντίστροφη διαδικασία της...
  8. Η σύντηξη εικόνων αφορά τη χρήση κατάλληλων τεχνικών για τη δημιουργία συνθετικών, βελτιωμένων, εικόνων. Στην εργασία αυτή θα μελετηθούν τεχνικές σύντηξης δορυφορικών εικόνων MERIS ENVISAT και...
  9. Τα κοινωνικά δίκτυα (social networks) είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές για την εξαγωγή πληροφορίας και την εξόρυξη γνώσης. Το δίκτυο των βιβλιογραφικών αναφορών είναι ένα τυπικό...
  10. Γενικά τα μοντέλα που συνήθως χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών δημοπρασιών δεν είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικά από την άποψη ότι δεν κοιτάζουν ταυτόχρονα μια σειρά από χαρακτηριστικά που...

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy