Μεταπτυχιακές και προπτυχιακές εργασίες και πρακτικές ασκήσεις - προτεινόμενα θέματα του τομέα Ευφυών Συστημάτων

Συνολικός αριθμός θεμάτων: 67

  1. Ο λογικός συμπερασμός εξάγει συμπεράσματα από τις σχέσεις ανάμεσα σε αντικείμενα και από τα αξιώματα που τις διέπουν. Από την άλλη, η ικανοποίηση περιορισμών εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τιμές...
  2. Ο Λογισμός Πράξης (Event Calculus) είναι μία ευρέως διαδεδομένη γλώσσα λογικού προγραμματισμού η οποία επιτρέπει την αναπαράσταση γεγονότων και των αποτελεσμάτων τους. Έχει χρησιμοποιηθεί για...
  3. Στο Εργαστήριο έχουμε αναπτύξει μία μέθοδο αναπαράστασης κειμένων με γράφους ν- γραμμάτων, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην ανάλυση γονιδιωματικών αλληλουχιών. Η προτεινόμενη εργασία έχει...
  4. Tα συστήματα αναγνώρισης συμβολικών γεγονότων/συμπεριφορών από δεδομένα έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κατανεμημένων Συστημάτων και...
  5. Τα συστήματα αναγνώρισης σύνθετων γεγονότων από δεδομένα έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κατανεμημένων Συστημάτων και της...
  6. Η αναγνώριση σύνθετων γεγονότων (παράδειγμα: αυτόματη ανάλυση αγώνα μπάσκετ) απαιτεί συνδυασμό πληροφορίας που βασίζεται στην σχετική χρονική θέση των χρονικων διαστημάτων (π.χ. κατά την διάρκεια,...
  7. Τα κοινωνικά δίκτυα εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, νέοι χρήστες μπρορούν να προστεθούν, νέοι δεσμοί μπορούν να δημιουργηθούν, αλλά επίσης μπορεί να παρατηρηθεί και συρίκνωση του δικτύου ως...
  8. Η βαθιά μάθηση (deep learning) είναι μια μεθοδολογία μηχανικής μάθησης (machine learning) που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βαθιών νευρωνικών δικτύων. Τα νευρωνικά δίκτυα έχουν αποδειχθεί τόσο...
  9. Η εξαγωγή πληροφορίας (information extraction) φαίνεται να κερδίζει έδαφος ως εργαλείο υποστήριξης άλλων διαδικασιών ανάλυσης κειμένων (π.χ. εξαγωγή περιλήψεων, κατηγοριοποίηση κειμένων). Σκοπός της...
  10. Η μετατροπή ενός κειμένου σε έναν γράφο ν-γραμμάτων έχει αποδειχθεί αποδοτική, καθώς ομαδοποιεί επαναλαμβανόμενες μεταβάσεις από το ένα ν-γραμμα του κειμένου σε ένα άλλο. Η αντίστροφη διαδικασία της...

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"