Μεταπτυχιακές και προπτυχιακές εργασίες και πρακτικές ασκήσεις - προτεινόμενα θέματα του τομέα Ευφυών Συστημάτων

Συνολικός αριθμός θεμάτων: 67

  1. Η σύντηξη εικόνων αφορά τη χρήση κατάλληλων τεχνικών για τη δημιουργία συνθετικών, βελτιωμένων, εικόνων. Στην εργασία αυτή θα μελετηθούν τεχνικές σύντηξης δορυφορικών εικόνων MERIS ENVISAT και...
  2. Τα κοινωνικά δίκτυα (social networks) είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές για την εξαγωγή πληροφορίας και την εξόρυξη γνώσης. Το δίκτυο των βιβλιογραφικών αναφορών είναι ένα τυπικό...
  3. Γενικά τα μοντέλα που συνήθως χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών δημοπρασιών δεν είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικά από την άποψη ότι δεν κοιτάζουν ταυτόχρονα μια σειρά από χαρακτηριστικά που...
  4. Οι τεχνικές εξόρυξης γνώσης δίνουν τη δυνατότητα αυτόματης κατασκευής και δυναμικής ενημέρωσης μοντέλων χρηστών, τα οποία αποτελούν την βάση για την εξατομίκευση των Διαδυκτυακών υπηρεσιών. Στο...
  5. Πρόσφατα αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες παραλληλισμού στις κάρτες γραφικών, οι οποίες κερδίζουν σε δημοτικότητα. Αυτές οι τεχνολογίες (CUDA, OpenCL) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον...
  6. Η μυϊκή δυστροφία Duchenne είναι μία ανίατη ασθένεια, η οποία οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου της δυστροφίνης. Η μετάλλαξη οδηγεί στην έλλειψη δυστροφίνης και τη σταδιακή καταστροφή των μυών....
  7. Στη νανοτεχνολογία συχνά χρησιμοποιούνται νανοδομημένες επιφάνειες που παρουσιάζουν αυτο-οργάνωση δηλ. σχεδόν περιοδική μορφολογία. Παρά τον κρίσιμο ρόλο της αυτο-οργάνωσης στις ιδιότητες των...

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"