Το  Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων / έργων με τίτλο «VAST – Values across Space and Time» (Ε-12436) – Grant Agreement No 101004949, προκηρύσσει την πρόσληψη με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου.

Θέση 1 : Μία (1) θέση για την Επικοινωνία, Προώθηση, Διάχυση και Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στον τομέα του Πολιτισμού.

Θέση 2 : Μία (1) θέση Μουσειοπαιδαγωγού.