Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ (ΣΤΕΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ)» (Ε-12344) με κωδικό (MIS:5033016) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ).

 Θέση 1 :  «Μία (1) θέση Υπεύθυνου σχεδιασμού εκθεμάτων (θέση 17 ΑΥΙΜ)».