Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ (ΣΤΕΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ)» (Ε-12344) με κωδικό (MIS:5033016) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

 Θέση 1 :  Μία (1) θέση υπεύθυνου/ης μοντελοποίησης δεδομένων και περιεχομένου (Θέση 3 ΑΥΙΜ).