Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ (ΣΤΕΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ)» (Ε-12344) με κωδικό (MIS:5033016) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1: Υπεύθυνου για τη φιλοσοφική επιμέλεια του έργου (θέση 22 ΑΥΙΜ)
Θέση 2: Ερευνητή αρχαίας φιλοσοφίας (θέση 24 ΑΥΙΜ)
Θέση 3: Βοηθού Ερευνητή αρχαίας φιλοσοφίας (θέση 26 ΑΥΙΜ)
Θέση 4: Βοηθού Ερευνητή αρχαίας φιλοσοφίας (θέση 27 ΑΥΙΜ).
Θέση 5: Υπεύθυνου αξιολόγησης συνάφειας οπτικοακουστικών μέσων με έννοιες και ιδέες (θέση 31 ΑΥΙΜ)