Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας ahedd» (Ε-12362) – Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ- ΙΔΙΩΤΕΣ (656ηςσυν.Δ.Σ./20-01-2020), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

Θέση 1 : «Μία (1) θέση συντονιστή σε έργο ανάπτυξης τεχνολογίας σε θέματα εφαρμογής ρομποτικής τεχνολογίας στην αποστείρωση χώρων.».

Θέση 2 : «Μία (1) θέση ανάπτυξης τεχνολογίας σε θέματα εφαρμογής ρομποτικής τεχνολογίας ρομποτικής τεχνολογίας στην αποστείρωση χώρων».