Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου ESA-DELHILA (Deployable high gain antenna structure for small spacecraft science mission, E-12419), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών.

Θέση 1 : «Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών με σύμβαση ανάθεσης έργου. Διάρκειας πέντε (5) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης»

Θέση 2 : «Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών με σύμβαση ανάθεσης έργου. Διάρκειας πέντε (5) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης»