Αξιοποίηση ομικών δεδομένων με σκοπό την μελέτη και την ερμηνεία διαφορετικών αναπαραστάσεων ολοκληρωμένων δικτύων (Integrated Networks)

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Αξιοποίηση ομικών δεδομένων με σκοπό την μελέτη και την ερμηνεία διαφορετικών αναπαραστάσεων ολοκληρωμένων δικτύων (Integrated Networks)
Author name: 
Vasilopoulou Christina
School: 
National and Kapodistrian University of Athens
NCSR Supervisor: 
Giannakopoulos George

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy