Μελέτη αναπαραστάσεων γονιδιωματικών ακολουθιών σε προβλήματα ταξινόμησης

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Μελέτη αναπαραστάσεων γονιδιωματικών ακολουθιών σε προβλήματα ταξινόμησης
Author name: 
Athanasouli Marina-Agapi
School: 
National and Kapodistrian University of Athens
NCSR Supervisor: 
Giannakopoulos George

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy