Υπολογιστικές μέθοδοι για βελτιστοποίηση γενετικών θεραπειών για την Μυϊκή Δυστροφία Duchenne.

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Υπολογιστικές μέθοδοι για βελτιστοποίηση γενετικών θεραπειών για την Μυϊκή Δυστροφία Duchenne.
Author name: 
Triantafyllou Vasiliki
School: 
National and Kapodistrian University of Athens
NCSR Supervisor: 
Paliouras George & Krithara Anastasia

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy