Δεύτερη θέση και στα δύο θέματα του διαγωνισμού απόκτησης γνώσης από δεδομένα ECML/PKDD 2006 Discovery Challenge και καλύτερη συνολική απόδοση από 26 συμμετοχές

in
Printer-friendly versionSend by email

Τα θέματα του διαγωνισμού αφορούσαν το φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Σχετική εργασία: "TPN2: Using positive-only learning to deal with the heterogeneity of labeled and unlabeled data".

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy