Έξι νέα ερευνητικά έργα για το Εργαστήριο Τεχνολογίας, Γνώσεων και Λογισμικού (SKEL Lab), ΙΠ&Τ

Printer-friendly versionSend by email

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (SKEL Lab), ΙΠ&Τ ανέλαβε πρόσφατα έξι (6) νέα ερευνητικά έργα.

Το Εργαστήριο SKEL και το Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής του ΙΠΡΕΤΕΑ έχουν ήδη ξεκινήσει συνεργασία στο πλαίσιο της Εθνικής Εμβληματικής Δράσης Ιατρικής Ακριβείας.
https://www.iit.demokritos.gr/project/hellenic-network-precision-medicine

Επιπροσθέτως τέσσερα νέα ερευνητικά έργα Horizon2020 θα προστεθούν στα Ευρωπαϊκά έργα του SKEL που ήδη εξελίσσονται:
AI4EU - https://www.iit.demokritos.gr/project/ai4eu
IS-ENES3 - https://www.iit.demokritos.gr/project/enes3
INFORE - https://www.iit.demokritos.gr/project/infore
ExtremeEarth - https://www.iit.demokritos.gr/project/extremeearth

Παράλληλα, με το τρίτο στη σειρά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Google DNI, το Data Stories, θα γίνει αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του H2020 YourDataStories (https://yourdatastories.eu/) που έληξε πριν μερικούς μήνες.

Google DNI: DataStories
https://www.iit.demokritos.gr/project/datastories

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy