Έξι (6) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου «SIEMENS»

Printer-friendly versionSend by email

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SIEMENS» με τίτλο «Establishing a Multidisciplianary and Effective Innovation and Entrepreneurship Hub» (E-11928) – Προγραμματική σύμβαση με ημερομηνία 23/4/2015,προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για έξι (6) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών. Υποβολή αίτησης ως 8 Ιανουαρίου 2016.

Λεπτομέρειες των θέσεων καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται γι αυτές, μπορείτε να δείτε αναλυτικά, ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: παρατείνεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος καθώς και η προθεσμία για υποβολή αίτησης, μέχρι και την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016, μόνο για τρεις (3) από τις θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών της παραπάνω προκήρυξης, και συγκεκριμένα για τις θέσεις 4, 5 & 6.

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy