Εννέα (9) υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του ΙΠ&Τ σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού

Printer-friendly versionSend by email

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφιών με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του Ινστιτούτου με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

 • Department of Computer Science and Engineering at the University of Texas at Arlington (UTA), ΗΠΑ (http://cse.uta.edu/)
  Brief introduction to CSE UTA by Prof. Fillia Makedon
 • Department of Computer Science at the University of Houston (UH), ΗΠΑ (http://www.cs.uh.edu/)
  Brief introduction to UH by Prof. Ioannis Kakadiaris
 • Department of Computer Science and Engineering at the University of North Texas (UNT), ΗΠΑ (http://www.cse.unt.edu)
  Brief introduction to UNT by Prof. Bill Buckles
 • Faculty of Computer Science at the Dalhousie University (DAL), Καναδάς (http://www.cs.dal.ca/)
  Brief introduction to The Faculty of Computer Science at DAL by Prof. Evangelos Milios
 • Technical School of Informatics at the University of Alcalá (UAH), Ισπανία (https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/unidades/grupos)
  Brief introduction to the Technical School of Informatics at UAH by Prof. Miguel Angel Sicilia

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν τόσο τα κριτήρια υποψήφιου διδάκτορα του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", όσο και τα αντίστοιχα κριτήρια των ξένων Πανεπιστημίων. Πληροφορίες για τα κριτήρια των ξένων Πανεπιστημίων

Η διδακτορική έρευνα θα εκπονείται σύμφωνα με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα σε κάθε ένα από τα Ιδρύματα. Το πρόγραμμα προβλέπει παραμονή τουλάχιστον 18 μηνών στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά την κάλυψη εννέα (9) θέσεων στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές. Για κάθε θέση δίνονται τα Πανεπιστήμια που ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή, ο υπεύθυνος Ερευνητής του ΙΠ&Τ για επιπλέον πληροφορίες για το αντικείμενο της θέσης. Επίσης δίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας για τους υπεύθυνους Καθηγητές για κάθε Πανεπιστήμιο.

Θέση UTA UH UNT DAL UAH
Εξαγωγή πληροφορίας από κείμενα
Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)
X X
Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα εικόνας, video
Σ. Περαντώνης (sper@iit.demokritos.gr)
X X
Σύντηξη πληροφορίας και αναγνώριση γεγονότων από πολλαπλούς αισθητήρες
Γ. Παλιούρας (paliourg@iit.demokritos.gr)
X X
Διαλογικά συστήματα, εφαρμογές ρομποτικής
Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)
X X
Σημασιολογικός ιστός
Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)
X
Βιο-πληροφορική και ιατρική πληροφορική
Γ. Παλιούρας (paliourg@iit.demokritos.gr)
X X X
Ενεργειακά αποδοτικά δίκτυα
Κ. Κοντοβασίλης (kkont@iit.demokritos.gr)
X
Ποιότητα πολυμεσικών υπηρεσιών σε δίκτυα
Α. Κούρτης (kourtis@iit.demokritos.gr)
X
UTA Prof. Fillia Makedon (http://www.cse.uta.edu/makedon/, http://heracleia.uta.edu/)
UH Prof. Ioannis Kakadiaris (http://cbl.uh.edu/)
UNT Prof. Barrett Bryant (http://www.cse.unt.edu/~bryant/)
DAL Prof. Evangelos Milios (http://web.cs.dal.ca/~eem/)
UAH Prof. Miguel-Angel Sicilia (http://www.cc.uah.es/msicilia/)

Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν :
α) κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ,
β) φοιτητές Πολυτεχνικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Ιούνιο 2013,
γ) μεταπτυχιακοί φοιτητές, που πρόκειται να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους έως τον Ιούνιο 2013.

Η υποτροφία είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία έτη.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων μαζί με μια φωτογραφία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται έως και τις 15/03/2013 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 1. Στο Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30-15:00)
 2. Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραφείο Εκπαίδευσης
  Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεως,
  Τ.Θ. 60228, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής

(Επιστολές οι οποίες φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την 15/03/2013 δεν θα γίνουν δεκτές)

Deadline to apply or register: 
Fri, 15/03/2013

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy