Αλγόριθμοι εμπιστοσύνης στο σύστημα κοινωνικής δικτύωσης QSN

Printer-friendly versionSend by email

Το QSN αποτελεί ένα σύστημα κοινωνικής δικτύωσης που δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του να εκφράζουν με δομημένο τρόπο τις απόψεις τους για διαδυκτακές πηγές. Το σύστημα αναλαμβάνει την συνάθροιση των διαφορετικών απόψεων που εκφράζονται, παράγοντας τελικώς ετικέτες χαρακτηρισμού περιεχομένου για κάθε χαρακτηρισμένη διαδικτυακή πηγή. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των αλγόριθμων εμπιστοσύνης, και η αξιοποίησή τους στο σύστημα QSN με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων ετικετών.

Date(s): 
Wed, 05/03/2014 - 14:00 - 16:00
Where: 
Αίθουσα Διαλέξεων, IΠT

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy