Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα “Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών” από το εργαστήριο Net Media Lab, την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 στο Αμφιθέατρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

Printer-friendly versionSend by email

Στο πλαίσιο του έργου ieWOMEN, διοργανώθηκε από το εργαστήριο Net Media Lab ημερίδα με θέμα “Innovation & Employability for Women”, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος".

Η ημερίδα είχε ως στόχο να αναδείξει την τρέχουσα εξέλιξη της τεχνολογίας όσον αφορά τη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση των γυναικών και ιδιαίτερα των νέων σε τεχνολογίες ΤΠΕ και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους στον τομέα της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και φιλοξένησε ομιλητές από την Ελλάδα και την Ε.Ε.

Το έργο Innovation and Employability for Women-Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών (ie-Women) χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009-2014, με φορέα ελέγχου τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Το έργο υλοποιείται από το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής (ΣΕΠΕ), τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων (ΓΓΙΦ), τη συμβουλευτική εταιρία ΔΗΣΚΕΑΝ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες στις Τεχνολογίες στη Νορβηγία (European Center for Women in Technology-ECWT).

Date(s): 
Thu, 02/03/2017 (All day)
Where: 
Κεντρικό Αμφιθέατρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy