Έως 28/11: δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών για το έργο REVEAL

Printer-friendly versionSend by email

Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος "REVEAL-REVEALing hidden concepts in Social Media" (Ε-1834), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

1. Μία (1) θέση Έρευνας και Ανάπτυξης σε εξόρυξη γνώσης από κείμενα

Απαιτούμενα προσόντα:

- Πτυχίο πληροφορικής ή μηχανικού.
- Ερευνητική εμπειρία στις περιοχές της επεξεργασία φυσικής γλώσσας και της μηχανικής μάθησης.
- Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων έρευνας & ανάπτυξης.
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

2. Μία (1) θέση Έρευνας σε μηχανική μάθηση χρονικών λογικών για αναγνώριση γεγονότων σε κοινωνικά μέσα/δίκτυα

Απαιτούμενα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών
- Εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού, ιδιαίτερα σε Java και Python
- Μεταπτυχιακό σε Υπολογιστική Λογική
- Υπόβαθρο σε Λογικό Προγραμματισμό και συναφείς τεχνολογίες αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής
- Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων έρευνας & ανάπτυξης
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 28-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, το ακρωνύμιο του έργου (REVEAL), ο αριθμός του έργου (E-1834), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Γεώργιος Παλιούρας) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Deadline to apply or register: 
Fri, 28/11/2014

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy