Έως 14/11: μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο SPEEDD

Printer-friendly versionSend by email

Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος "SPEEDD- Scalable ProactivE Event-Driven Decision making" (Ε-1861), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας δέκα (10) μηνών με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Μία (1) θέση Έρευνας και Ανάπτυξης σε Στοχαστική Αναγνώριση Γεγονότων από Δεδομένα.

Απαιτούμενα προσόντα:

- Πτυχίο Πληροφορικής από ΑΕΙ
– Πολύ καλές γνώσεις μηχανικής μάθησης και πιθανοθεωρητικών μεθόδων
– Πολύ καλές γνώσεις πιθανοτικού λογικού προγραμματισμού
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-11-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, το ακρωνύμιο του έργου (SPEEDD), ο αριθμός του έργου (E-1861), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ. Γεώργιος Παλιούρας) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Deadline to apply or register: 
Fri, 14/11/2014

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy