Έρευνα και οπτικοακουστική δημιουργία στο Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Printer-friendly versionSend by email
Date(s): 
Wed, 07/10/2015 - 12:30 - 14:30
Where: 
Main Lecture Room
Location: 
II&T, NCSR "Demokritos"

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy