Ο Δρ. Κ. Σπυρόπουλος στην Επιτροπή για την ανάδειξη νέου προέδρου του ΕΚΕΦΕ "Δ"

Printer-friendly versionSend by email

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών επελέγη από την Ερευνητική Κοινότητα του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" να συμμετέχει ως μέλος στην ειδική επιτροπή κρίση η οποία ορίστηκε για την εκλογή του νέου προέδρου του Κέντρου.

Δείτε σχετικά το άρθρο 27 του Σ.Ν. «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy