Παρουσίαση των Google DNI Projects: OpJ & Storybot

Printer-friendly versionSend by email

Τα δύο ερευνητικά έργα Google DNI του Εργαστηρίου SKEL παρουσιάστηκαν στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.
Ο Μιχάλης Βαφόπουλος παρουσίασε το έργο Open Journalism ενώ ο Γ.Γιαννακόπουλος το έργο StoryBot.

OpJ - Open Journalism

Ομιλητής: Μιχάλης Βαφόπουλος
Το έργο OpJ έχει ως στόχο να ενισχύσει την επαναχρησιμοποίηση των ανοικτών οικονομικών δεδομένων από τους δημοσιογράφους μέσω των εξής εργαλείων:
(α) αναζήτηση στις δημόσιες συμβάσεις, (β) πρόσβαση με ένα κλικ στην αρχική πηγή δεδομένων και (γ) εμπλουτισμό των ειδήσεων με ετικέτες δεδομένων.

StoryBot - Automated workflows in news production towards robot-assisted journalism

Ομιλητής: Γιώργος Γιαννακόπουλος
Το έργο StoryBot αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη στα πλαίσια μίας ενοποιημένης πλατφόρμας παραγωγής και διάθεσης ειδησεογραφικών κειμένων,
ενδυναμώνοντας τους δημοσιογράφους. Επιτρέπει τη συλλογή και την ομαδοποίηση εισερχομένων ειδήσεων από ροές (RSS feeds) και κοινωνικά δίκτυα, σύνοψη
ανά θέμα, και όλα τα παραπάνω λαμβάνοντας υπ'όψιν τα ενδιαφέροντα του δημοσιογράφου. Επίσης, στην τελική έκδοση θα ενσωματώνει έλεγχο πηγών χαμηλής
αξιοπιστίας και θα επιτρέπει εύκολο συνδυασμό πολυμεσικού περιεχομένου για τη συγγραφή, σύνταξη και έκδοση ειδήσεων.

Date(s): 
Wed, 28/02/2018 - 11:00 - 13:00

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy