Το έργο RADIO στον "Κόσμο της Πάτρας"

Printer-friendly versionSend by email

Το Ευρωπαϊκό έργο RADIO, το οποίο συντονίζει το Roboskel Lab του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, παρουσιάστηκε στην εβδομαδιαία εφημερίδα της Πάτρας "Κόσμος της Πάτρας".

Date(s): 
Thu, 20/04/2017 (All day)

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy