Το Ευρωπαϊκό έργο SPEEDD του εργαστηρίου SKEL στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CORDIS

Printer-friendly versionSend by email

Διαβάστε τα νέα του Ευρωπαϊκού έργου SPEEDD, εργαστήριο SKEL, ΙΠΤ στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής επιτροπής CORDIS.
Περισσότερα εδώ: http://cordis.europa.eu/news/rcn/136635_en.html

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy