Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη έρευνας στον Τομέα της Πληροφορικής

Printer-friendly versionSend by email

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη έρευνας στον Τομέα της Πληροφορικής, για απασχόληση μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης ανάθεσης έργου.

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
• Διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική
• Ερευνητική εμπειρία σε Τεχνητή Νοημοσύνη ή σε Μεγάλα Δεδομένα ή σε Κατανεμημένα Συστήματα
• Εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και έλεγχο εφαρμογών λογισμικού
• Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης
• Εμπειρία στη συγγραφή ερευνητικών δημοσιεύσεων
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Τα βιογραφικά σημειώματα πρέπει να αποσταλούν μέχρι και την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 μέσω e-mail με θέμα: "Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη έρευνας στον Τομέα της Πληροφορικής", στην ηλεκτρονική διεύθυνση dkatsamori@iit.demokritos.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Θεοδώρα Κατσαμώρη στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Deadline to apply or register: 
Tue, 10/09/2019

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy