Έως 17/6: Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης "Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics (ENIRISST)"

Printer-friendly versionSend by email

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics (ENIRISST)» (Ε-12306) με κωδικό ΟΠΣ: 5027930 στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Deadline to apply or register: 
Mon, 17/06/2019

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy