Έως 2/4: Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη για το έργο "Μηχανική Μάθηση"

Printer-friendly versionSend by email

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Μηχανική Μάθηση» (Ε-11513) – Φορέας Χρηματοδότησης ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»- 605η Συνεδρίαση ΔΣ / 18-05-2017.

Deadline to apply or register: 
Tue, 02/04/2019

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy