Έως 17/08: Μία (1) θέση συνεργάτη για το έργο 'ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ'

Printer-friendly versionSend by email

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΠOΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» (Ε-12189) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002738.

Deadline to apply or register: 
Fri, 17/08/2018

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy