Έως 21/10: Μία (1) θέση εργασίας (Data/Software Engineer) για το έργο DARE

Printer-friendly versionSend by email

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα επέκτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «DARE: Delivering Agile Research Excellence on European e-Infrastructures» (Ε-12191) – Φορέας Χρηματοδότησης European Commission (HORIZON 2020) – Grant Agreement No 777413.

Deadline to apply or register: 
Tue, 25/09/2018

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy