Βράβευση για το Εργαστήριo MNL στο Βερολίνο με Best Demo Award

Printer-friendly versionSend by email

Το Εργαστήριο Δικτύων Πολυμέσων (MNL) του Ι.Π.&Τ συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο SHIELD (Securing against intruders and other threats through an NFV-enabled environment) που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Horizon 2020 και αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πλατφόρμας κυβερνοασφάλειας με την χρήση τεχνολογικών Big Data, για εφαρμογή κυρίως σε δίκτυα λογισμικού (software-based networks).

Η ομάδα του MNL πραγματοποίησε τεχνική επίδειξη (demo) στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου IEEE NFV-SDN 2017 που έγινε 6-8 Νοεμβρίου στο Βερολίνο, Γερμανία και απέσπασε το πρώτο βραβείο (Best Demo Award) ανάμεσα στα 11 demos που πραγματοποιήθηκαν και στα 23 συνολικά που είχαν υποβληθεί για παρουσίαση στο συνέδριο.

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy