Απολογισμός ημερίδας για τα ανοιχτά δεδομένα

Printer-friendly versionSend by email

Σε μια κατάμεστη αίθουσα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Ιουλίου στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» η ημερίδα για τα ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το ευρωπαϊκό έργο Your Data Stories.
Ακολούθησε μακρά και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι δημοσίων φορέων, μέλη της επιστημονικής κοινότητας, στελέχη επιχειρήσεων και το κοινό.

Ως κρισιμότεροι παράγοντες για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ανοιχτών κυβερνητικών δεδομένων αναφέρθηκαν τα ανοιχτά πρότυπα και η αυτοματοποίηση στην ανάρτηση των ανοιχτών δεδομένων στις σχετικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης της Διαύγειας, σε συνδυασμό με άλλα σύνολα ανοιχτών δεδομένων, και η σταδιακή ενίσχυση της πλατφόρμας data.gov.gr, ενώ για μία ακόμη φορά αναγνωρίσθηκε η σημασία της συμβολής του ιδιωτικού τομέα στη χρήση των ανοιχτών δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες από την ημερίδα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Εργαστηρίου SKEL.

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy