People

Printer-friendly versionSend by email


Personnel - total: 145

Namesort icon
Koumaras Vaios
Kountouriotis Vasilis 3128
Kouremenos Dimitrios
Kourtis Anastasios 3166
Koutsouris Haris 3144
Kouzelis Stavros
Kremyzas Angelos 3177
Krithara Anastasia 3172
Kyriazanos Dimitrios 3150
Lampropoulos Vasileios 3216


Alumni - total: 183

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"