People

Printer-friendly versionSend by email


Personnel - total: 160

Namesort icon
Kontovasilis Kimon 3130
Kormetzas George 3109
Koukourikos Antonis 3162
Koumaras Harilaos 3107
Kountouriotis Vasilis 3128
Kouremenos Dimitrios
Kourtis Anastasios 3166
Kourtis Michail-Alexandros
Koutsouris Haris 3144
Kremyzas Angelos 3177


Alumni - total: 188

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy