People

Printer-friendly versionSend by email


Personnel - total: 145

Namesort icon
Mavrikas Charalampos 3150
Michalopoulou Asimina 3165
Michelioudakis Evangelos 3215
Motos Dionisis 3177
Mouchakis Giannis 3194
Negkas Dimitris 3172
Nentidis Anastasios 3158
Nessi Paraskevi 3215
Nikolaidis Apostolos 3194
Nousias Alexandros 3204


Alumni - total: 183

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"