Ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων μεθόδων πληροφορικής για την αναγνώριση γραμμικών σχηματισμών και την ταξινόμηση δορυφορικών εικόνων

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων μεθόδων πληροφορικής για την αναγνώριση γραμμικών σχηματισμών και την ταξινόμηση δορυφορικών εικόνων
Author name: 
Charou Eleni, 2001
School: 
National and Kapodistrian University of Athens
NCSR Supervisor: 
S. Varoufakis

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy