Αποδοτικές Τεχνικές Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας Επαναληπτικών Διατάξεων Λογικής σε Τεχνολογία CMOS VLSI

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Αποδοτικές Τεχνικές Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας Επαναληπτικών Διατάξεων Λογικής σε Τεχνολογία CMOS VLSI
Author name: 
Psarakis Michalis, 2001
School: 
National and Kapodistrian University of Athens
NCSR Supervisor: 
A. Paschalis

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy