Δυναμική ανάλυση και βελτιστοποίηση εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων επιβλεπόμενης μάθησης

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Δυναμική ανάλυση και βελτιστοποίηση εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων επιβλεπόμενης μάθησης
Author name: 
Ampazis Nikolaos, 2001
School: 
National Technical University of Athens
NCSR Supervisor: 
Stavros Perantonis

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy