Εκπαίδευση μονοστρωματικών δικτύων σε πεπερασμένο αριθμό βημάτων και εποπτευόμενη προεπεξεργασία δεδομένων

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Εκπαίδευση μονοστρωματικών δικτύων σε πεπερασμένο αριθμό βημάτων και εποπτευόμενη προεπεξεργασία δεδομένων
Author name: 
Virvilis Vasileios, 2001
School: 
National and Kapodistrian University of Athens
NCSR Supervisor: 
Stauros Perantonis

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy