Ψηφιακή επεξεργασία και αναγνώριση εγγράφων

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Ψηφιακή επεξεργασία και αναγνώριση εγγράφων
Author name: 
Kaddas Panagiotis
School: 
National and Kapodistrian University of Athens
NCSR Supervisor: 
Vasilis Gatos

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy