Ανάλυση ηχητικής πληροφορίας για την εκτίμηση της ποιότητας του ηχότοπου σε αστικούς εξωτερικούς χώρους

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Ανάλυση ηχητικής πληροφορίας για την εκτίμηση της ποιότητας του ηχότοπου σε αστικούς εξωτερικούς χώρους
Author name: 
Karamanolakis Ioannis, 29/2/2016
School: 
National Technical University of Athens
NCSR Supervisor: 
Theodoros Giannakopoulos

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy