Ανάπτυξη εργαλείου ανάλυσης γονιδιωματικων αλληλουχιών με χρήση ν-γραμμάτων

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Ανάπτυξη εργαλείου ανάλυσης γονιδιωματικων αλληλουχιών με χρήση ν-γραμμάτων
Author name: 
Sapountzi Eleni, 31/8/2012
School: 
University of Central Greece
NCSR Supervisor: 
George Giannakopoulos

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy