Ανάπτυξη εφαρμογής thin client για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό Mobile 7 για την εφαρμογή και εύρεσης βέλτιστης διαδρομής με ΜΜΜ με τον Δρομολογητή Βέλτιστων Διαδρομών OptiTrans

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Ανάπτυξη εφαρμογής thin client για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό Mobile 7 για την εφαρμογή και εύρεσης βέλτιστης διαδρομής με ΜΜΜ με τον Δρομολογητή Βέλτιστων Διαδρομών OptiTrans
Author name: 
Gaberlo Naim, 19/7/2012
School: 
Athens University of Economics
NCSR Supervisor: 
Stelios Thomopoulos

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy