Ανάπτυξη εφαρμογών και χρήση εργαλείων για παρακολούθηση συστημάτων με στόχο την αυτοματοποίηση ροών εργασιών και την βελτιστοποίηση της ασφαλούς διαχείρισής τους.

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Ανάπτυξη εφαρμογών και χρήση εργαλείων για παρακολούθηση συστημάτων με στόχο την αυτοματοποίηση ροών εργασιών και την βελτιστοποίηση της ασφαλούς διαχείρισής τους.
Author name: 
Papoutsis Gregory, 08/12/2018
School: 
TEI of Athens
NCSR Supervisor: 
Thomopoulos Stelios

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy