Ανάπτυξη και έλεγχος καλής λειτουργίας micro-services for the containarised version of SYNAISTHISI platform.

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Ανάπτυξη και έλεγχος καλής λειτουργίας micro-services for the containarised version of SYNAISTHISI platform.
Author name: 
Giannoukos Triantafillos, 31/08/2018
School: 
University of Thessaly
NCSR Supervisor: 
Spyropoulos C. & Akasiadis C.

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy