Αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς με τεχνικές βαθιάς μάθησης.

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς με τεχνικές βαθιάς μάθησης.
Author name: 
Mpakos Panagiotis, 31/10/2018
School: 
National Technical University of Athens
NCSR Supervisor: 
Spyrou Vangelis

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy