Αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς με χρήση 3D σκελετικών δεδομένων

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς με χρήση 3D σκελετικών δεδομένων
Author name: 
Papadakis Antonis
School: 
National and Kapodistrian University of Athens
NCSR Supervisor: 
Spyrou Evangelos

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy