Αναγνώριση ανθρώπου-στόχου από τον χρωματισμό της ενδυμασίας του από οπτικό μέσο (κάμερα).

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Αναγνώριση ανθρώπου-στόχου από τον χρωματισμό της ενδυμασίας του από οπτικό μέσο (κάμερα).
Author name: 
Mpeis Sokratis, 02/10/2018
School: 
National and Kapodistrian University of Athens
NCSR Supervisor: 
Konstantopoulos Stasinos

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy