Αναγνώριση και πρόβλεψη σύνθετων γεγονότων με αυτόματα.

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Αναγνώριση και πρόβλεψη σύνθετων γεγονότων με αυτόματα.
Author name: 
Tsako Marious, 31/10/2018
School: 
National Technical University of Athens
NCSR Supervisor: 
Alevizos Elias

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy